تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۳ | 8:38 | نویسنده : m7 |
یــه شب پسرک عاشقی رو کرد به آسمــون و به ماه گفت :


چرا معشوقه مــن یه گل رز رو که یک روز زنده می مونه و بعد میمیره دوس داره !


ولی من که هر روز براش میمیرم و زنده میشم رو دوس نداره ؟؟!!


ماه جواب داد :


.


.


.


.


.


وای خیلی قشنگـــ بود ، Like ! با اجازت Share میکنــم !


تاريخ : چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ | 0:5 | نویسنده : m7 |
ﯾﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺩﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ.. ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ

ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

ﺑﻌﺪﺵ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ :lتاريخ : دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ | 15:52 | نویسنده : m7 |